Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Vanuit het bestuur is Jippe de Graaf de AVG-coördinator. Voor vragen over privacy m.b.t. onze vereniging kunt u bij hem terecht.

Hij te bereiken via secretariaatsemperfidelis@gmail.com

Hierna volgt de link van het privacystatement van LR & PC Semper Fidelis: PrivacyreglementWebsite powered by Webdesign Gelderland

Semper Fidelis Gorssel | Website laten maken door Best4u Group B.V.